Home China Companies China Manufacturers Search & Index
Ningxia
Company Name Membership Rank City Contact Person Date
Ningxia Jiate Carbon Black Co., Ltd. rankValue Shizuishan Zhao Ziliang 2007
Ningxia Lgg Instrument Co., Ltd. rankValue Yinchuan Wu Zhen 2006
Ningxia Jinyu Yuan Chemical Group Co., Ltd. rankValue Yinchuan Hu Surong 2006
Ningxia Yibao Investment Co., Ltd. rankValue Yinchuan Will 2006
Treadtel Pty Ltd rankValue Yinchuan Steven Kong 2006
Ningxia Hongbao Vegetables Dehydration Co., Ltd. rankValue Wuzhong Hanzhengxiang 2006
China Bases Export Ningxia Trading Ltd., Co., rankValue Yinchuan David Zhang 2006
Ningxia Jiyun Group rankValue Yinchuan Leaha Xue 2006
Yinchuan Binhe Abrasive Co., Ltd. rankValue Yinchuan Ann 2005
Ningxia Huinong Lihe Food Co., Ltd. rankValue Shizuishan Wangsheng Hu 2005
Ningxia Qiyuan Pharmaceutical Co., Ltd. rankValue Yinchuan Wang Liqun 2004
Yuanhua Food rankValue Shizuishan Carol 2004
Ningxiahong Wolfberry Wine Industry Co., Ltd. rankValue Zhongwei Houfeng 2004
Ningxia Blue-White-Black Activated Carbon rankValue Yinchuan Xiaojun, Lin 2004
KD Import rankValue Kotelor Dekuur 2003
AT Trading Co. rankValue Guangzhou Aolando 2003
Ningxia Overseas Trade Development Co., Ltd. rankValue Yinchuan Joh 2003
Ningxia Guanghua Activated Carbon Factory rankValue Yinchuan Huang Hairong 2003
Ningxia Nation Chemicals Group Co., Ltd. rankValue Yinchuan Wang Jinlong 2001